Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 92 poz. 2955

Uchwała nr VI/78/2011 Rady Gminy Magnuszew

z dnia 20 kwietnia 2011r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2011-2016

Tekst pierwotny


Na podstawie art. 226, art227, art.228 ,art.230 ust.6 ,231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz.U Nr 157, poz.1240 z póź.zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U Nr 157, poz.1241 z póź.zm.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Rada Gminy w Magnuszewie uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2011-2016 Nr VI/21/2010 z dnia 31.12.2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2011-2016 Nr VI/21/2010 z dnia 31.12.2010 r - wykaz realizowanych przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Magnuszew.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Wdowiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/78/2011
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

zal1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/78/2011
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

zal2

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe