Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 92 poz. 2958

Uchwała nr V/28/11 Rady Gminy w Szreńsku

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie ustalenia dni i godzin otwarcia i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy Szreńsk

Tekst pierwotny

Na podstawie art.XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks pracy /Dz.U.Nr 24, poz.142 i z 1990 r. Nr 34, poz.198/, Rada Gminy Szreńsk uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące dni i godziny otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie gminy SZREŃSK:

1) placówki handlu detalicznego mogą być otwierane i zamykane w każdym dniu tygodnia pomiędzy godz. 500 a 2300

2) placówki gastronomiczne mogą być otwierane i zamykane w dni powszednie,niedziele i święta w przedziale czasowym pomiędzy godziną 600 a godziną 2400 z zastrzeżeniem pkt 3

3) placówki gastronomiczne w których odbywają się imprezy okolicznościowe jak:wesela, zabawy sylwestrowe i inne o charakterze zamkniętym w dniach od soboty do niedzieli i w święta mogą być zamykane najpóźniej o godz. 400 pod warunkiem pisemnego poinformowania o imprezie przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w tym lokalu – Komisariat Policji w Szreńsku co najmniej 24 godziny przed imprezą.

4) zakłady usługowe we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 600 do 2200

5) stacje paliw mogą być czynne w każdy dzień tygodnia przez całą dobę.

§ 2. 1. Godziny otwarcia i zamykania placówki określa, w granicach określonych w § 1 właściciel placówki lub zakładu /pracodawca/

2. O ustalonych dniach i godzinach otwierania i zamykania placówki lub zakładu właściciel placówki lub zakładu /pracodawca/ informuje o tym na drzwiach wejściowych placówki lub zakładu.

3. O czasowym wyłączeniu z działalności placówki lub zakładu lub o przerwach właściciel informuje poprzez umieszczenie wywieszki na drzwiach wejściowych do placówki lub zakładu

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szreńsk

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Szymon Stefański

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe