Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 92 poz. 2960

Uchwała nr VI/30/2011 Rady Miejskiej w Karczewie

z dnia 17 lutego 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/427/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 października 2010 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść § 1 uchwały Nr LIV/427/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 października 2010 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości poprzez dodanie pkt 6 i 7 i nadaje im się odpowiednio następujące brzmienie:

1) § 1 pkt 6: „budynki lub ich części i grunty wykorzystywane na cele działalności oświatowej”;

2) § 1 pkt 7: „grunty i budynki zajęte pod działalność edukacyjno – muzealną położone na terenie Gminy Karczew”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Marton


Uzasadnienie

Konieczność dokonania zmiany w Uchwale Nr LIV/427/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości wynika z pominięcia w pierwotnej uchwale zwolnień dotyczących przedmiotów opodatkowania służących działalności oświatowej, oraz działalności edukacyjno – muzealnej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe