Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 92 poz. 2961

Uchwała nr VIII/41/2011 Rady Miejskiej w Karczewie

z dnia 24 marca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/137/2004 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2004r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/137/2004 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2004r. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Odległość mierzona jest najkrótszą drogą dojścia od ogólnodostępnego wejścia do punktu sprzedaży napojów alkoholowych do ogólnodostępnego głównego wejścia do obiektu chronionego..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Marton


Uzasadnienie

Zapisy § 3 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2004r. wymagają uaktualnienia i doprecyzowania określenia jak powinna być mierzona odległość pomiędzy punktami sprzedaży napojów alkoholowych a obiektami chronionymi na terenie Gminy Karczew.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe