Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 92 poz. 2962

Uchwała nr VIII/45/2011 Rady Miejskiej w Karczewie

z dnia 24 marca 2011r.

w sprawie zmian w statucie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie będącym załącznikiem do Uchwały Nr IX/45/2007 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr IX/45/2007 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 maja 2007 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 3 -6, pkt 9, pkt 14 - 15 otrzymują brzmienie:

3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,poz. 1240 ze zmianami);

4. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami);

5. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536);

6. ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zmianami);

9. ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zmianami);

14. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zmianami);

15. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami);

2) w § 8, pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ośrodek opracowuje i realizuje lokalne programy z zakresu pomocy społecznej na rzecz ograniczenia i rozwiązywania występujących problemów społecznych w szczególności:

a) program wolontarystyczny;

b) program przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

c) program opieki nad dzieckiem i rodziną”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Marton


Uzasadnienie

Dokonanie zmian w statucie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie konieczne jest w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów prawa. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe