Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 92 poz. 2967

Uchwała nr V/28/2011 Rady Gminy Miedzna

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr XIV/83/2008 Rady Gminy w Miedznie z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 110 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) oraz paragraf 13 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjętego Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/83/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 roku, Rada Gminy w Miedznie postanawia:

§ 1. Wprowadzić w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie stanowiącej załącznik do Uchwały Nr XIV/83/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 roku, nastepujące zmiany: 1. W paragrafie 1 pkt.2, pkt c,d,h, otrzymują brzmienie: c) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1240 z późn. zm.) d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm), h) ustawy z dnia 7 wrzesnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.) 2. W paragrafie 4 po pkt.3 dodaje się pkt. 4 w brzmieniu: 4.Na podstawie odrębnych przepisów Ośrodek wykonuje zadania z zakresu realizacji środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych programów pomocowych finansowanych ze środków pozabudżetowych. 3. W paragrafie 5 pkt. 5 otrzymuje brzmienie: 5. Zadania wynikające z realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów: a) prowadzenie postepowania wobec dłużników alimentacyjnych, b) przyznawanie i wypłata funduszu alimentacyjnego. 4. Paragraf 11 otrzymuje brzmienie : Ośrodek prowadzi obsługę finansowo-księgową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 siernia 2009 roku o finansach publicznych ( dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedzna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewóztwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Wiśniewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe