Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 101 poz. 3199

Uchwała nr XIII/65/2011 Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia 30 maja 2011r.

w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, ze zm.) w związku z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz. 271, ze zm.) po zasięgnięciu opinii wójtów gmin powiatu pułtuskiego, Burmistrza Miasta Pułtusk oraz samorządu aptekarskiego, Rada Powiatu w Pułtusku uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego, w brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały.

2. Ustala się w sposób następujący godziny pracy aptek położonych w mieście Pułtusk w porze nocnej oraz w niedziele i święta:

1) w porze nocnej – od poniedziałku do piątku od godz. 22.00 – do godz. 8.00 (następnego dnia)

2) w porze nocnej – w soboty od godz. 20.00 – do godz. 9.00 (następnego dnia)

3) w porze nocnej– w niedziele i święta od godz. 17.00 – do godz. 8.00 (następnego dnia), przy czym dopuszcza się możliwość rozpoczynania pracy apteki, wyznaczonej do pracy w niedzielę i święto od godz. 9.00.

3. Kolejność pracy aptek w porze nocnej oraz w niedziele i święta przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIX/294/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego do maja 2011 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


inż. Czesław Czerski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/65/2011
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 30 maja 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr do 1 do Uchwały Nr XIII/65/2011 Rady Powiatu Pułtusku z dnia 30 maja 2011r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/65/2011
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 30 maja 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr do 2 do Uchwały Nr XIII/65/2011 Rady Powiatu Pułtusku z dnia 30 maja 2011r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe