Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 101 poz. 3203

Uchwała nr 29/V/2011 Rady Gminy w Iłowie

z dnia 19 kwietnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 10/III/2011 w sprawie uchwalenia Statutu Przedszkola Samorządowego w Iłowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U z 2004 Nr. 256, poz. 2572, ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.05.2001 r. Dz. U. Nr 61, poz. 624 z 2001r. w sprawie ramowych Statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

§ 1. Rada Gminy Iłów zmienia uchwałę Nr 10 /III/2011 z dnia 09 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Przedszkola Samorządowego w Iłowie. Zmienia się treść załącznika uchwały stanowiący Statut Przedszkola Samorządowego w Iłowie. W § 17 - ustęp 3 zdanie „Opłaty są wnoszone do dnia 15-go każdego miesiąca” zastępuje się słowami „Opłaty są wnoszone do dnia 10-go każdego miesiąca. W § 17 po ust. 3 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu „ Świadczenia w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez MEN są nieodpłatne”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Zientara

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe