Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 101 poz. 3206

Uchwała nr V/17/11 Rady Gminy Łaskarzew

z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie powołania inkasentów dla poboru podatków na terenie gminy Łaskarzew oraz zasad ich wynagradzania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 121 poz. 844 z późn. zm.) Rada Gminy Łaskarzew uchwala co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór podatków (od nieruchomości, rolnego i leśnego) od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. Pobór podatków określonych w § 1 powierza się inkasentom.

§ 3. Na inkasentów powołuje się następujące osoby:

1. Krzysztof Kędziorek

2. Teresa Kondej

3. Stanisława Przybysz

4. Marek Rutkowski

5. Grzegorz Skoczylas

6. Teresa Rendaszka

7. Anna Guzowska

8. Benedykt Ragus

9. Adolf Odziemczyk

10. Józef Żak

11. Paweł Wieczorkiewicz

12. Agnieszka Cichecka

13. Jerzy Błachnio

14. Kazimierz Paciorek

15. Janusz Gurdek

16. Elżbieta Kościesza

17. Zbigniew Jasiński

18. Anna Zackiewicz

19. Robert Parzyszek

20. Marcin Kowalski

21. Andrzej Pytlarczyk

22. Bożena Robak

23. Roman Zowczak

24. Janusz Trzciałkowski

25. Łukasz Jankowski

§ 4. Brak treści

1. Ustala się dla inkasentów wymienionych w § 3 wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 8 % od zainkasowanej kwoty.

2. Zasady inkasa zostaną określone w porozumieniach zawartych z inkasentami.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr V/19/07 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie powołania inkasentów do poboru podatków na terenie gminy Łaskarzew oraz zasad ich wynagrodzenia.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Hanna Cichecka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe