Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 101 poz. 3207

Uchwała nr 130/VIII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 18 maja 2011r.

w sprawie nadania nazwy CEDROWA ulicy we wsi Baszkówka w gminie Piaseczno

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadać nazwę „CEDROWA” ulicy dojazdowej we wsi Baszkówka, oznaczonej symbolem 2KDD w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, będącej przedłużeniem w kierunku północnym istniejącej ulicy Cedrowej na odcinku od ul. Brzozowej do ulicy Pachnącej Magnolii, jak zaznaczono na załączniku graficznym linią pogrubioną i kolorem pomarańczowym.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Uzasadnienie

Stosownie do treści art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) do właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie nazw ulic i placów publicznych Wniosek w sprawie nadania nazwy Cedrowa ulicy we wsi Baszkówka został złożony przez Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami tut. Urzędu, w związku z wystąpieniem mieszkańca Baszkówki o nadanie numeru porządkowego posesji zlokalizowanej przy tej ulicy. Ulica, o której nazwanie wystąpiono jest przedłużeniem w kierunku północnym (na odcinku od ul. Brzozowej do ulicy Pachnącej Magnolii) istniejącej ulicy o tej samej nazwie, nadanej uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 616/XXVII/2004 z dnia 23.09.2004 r. Przedmiotowa ulica jest drogą publiczną - ulicą dojazdową, oznaczoną symbolem 2KDD w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części wsi Baszkówka, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 187/IX/2007 z dnia 16.05.2007 r. (Dz.Urz.Woj. Maz. Nr 144 poz. 3920 z 26.07.2007 r.).

Załącznik do Uchwały Nr 130/VIII/2011
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 18 maja 2011 r.
Zalacznik1.pdf

zalacznik nr 1 do uchwaly 130 VIII 2011

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ w PIASECZNIE


mgr inż. Andrzej Swat

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe