Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 101 poz. 3208

Uchwała nr 131/VIII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 18 maja 2011r.

w sprawie nadania nazwy AKSAMITNA ulicy położonej we wsi Bobrowiec w gminie Piaseczno

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadać nazwę „AKSAMITNA” ulicy wewnętrznej, niepublicznej, ustanowionej na działkach nr ewid. 99/26, 98/8, 97/9 i 96/25 we wsi Bobrowiec odchodzącej w kierunku zachodnim od ulicy Przyjaznej i łączącej tą ulicę z ulicą Brzozową, oznaczonej na załączniku graficznym linią pogrubioną i kolorem zielonym.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Uzasadnienie

Stosownie do treści art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) do właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych. Wniosek w sprawie nadania nazwy AKSAMITNA drodze wewnętrznej prywatnej, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 99/26, 98/8, 97/9 i 96/25 we wsi Bobrowiec, został złożony przez wszystkich właścicieli działek drogowych. Zaproponowano trzy nazwy: - Droga Mleczna, - Aksamitna, - Perłowa. Propozycje nazw zostały zaakceptowane przez Sołtysa wsi Bobrowiec p. Zbigniewa Zawiślaka (reprezentującego Radę Sołecką). Z uwagi na to, że nazwą Mlecznej Drogi (podobną do zaproponowanej nazwy: Droga Mleczna) została nazwana ulica w Józefosławiu, przyjęto nazwę Aksamitna – drugą z nazw zaproponowanych Nazwa Aksamitna nie występuje w gminie Piaseczno

Załącznik do Uchwały Nr Nr 131/VIII/2011
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 18 maja 2011 r.
Zalacznik1.pdf

zalacznik nr 1 do uchwaly 131 VIII 2011

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ w PIASECZNIE


mgr inż. Andrzej Swat

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe