| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 132/VIII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 18 maja 2011r.

w sprawie nadania nazwy KONDUKTORSKA ulicy we wsi Głosków w gminie Piaseczno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadać nazwę „KONDUKTORSKA” ulicy lokalnej w Głoskowie, będącej przedłużeniem w kierunku południowo-zachodnim istniejącej ulicy Konduktorskiej, na odcinku od ul. Krótkiej do granicy administracyjnej wsi Głosków, oznaczonej symbolem 1KUL w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części wsi Głosków, jak zaznaczono na załączniku graficznym linią pogrubioną i kolorem pomarańczowym

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Uzasadnienie

Stosownie do treści art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie nazw ulic i placów publicznych Wniosek w sprawie nadania nazwy Konduktorska ulicy w Głoskowie został złożony przez Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami tut. Urzędu, w związku z wnioskiem mieszkańca Głoskowa o nadanie numeru porządkowego posesji zlokalizowanej przy tej ulicy. Ulica, o której nazwanie wystąpiono jest przedłużeniem w kierunku południowo-zachodnim istniejącej ulicy o tej samej nazwie, zlokalizowanej wzdłuż torów Piaseczyńskiej Kolei Wąskotorowej, na odcinku od ul. Krótkiej w Głoskowie do granicy administracyjnej wsi Głosków. Przedmiotowa ulica jest ulicą lokalną oznaczoną symbolem 1KUL w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części wsi Głosków Ia i Ib zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 52/VI/99 z dnia 20.01.1999 r. (Dz.Urz.Woj.W-go Nr 29 poz. 887 z dnia 06.05.1999 r).

Załącznik do Uchwały Nr  132/VIII/2011
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 18 maja 2011 r.
Zalacznik1.pdf

zalacznik nr 1 do uchwaly 132 VIII 2011

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ w PIASECZNIE


mgr inż. Andrzej Swat

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »