Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 101 poz. 3235

Aneks nr 7 Starosty Mławskiego

z dnia 5 stycznia 2011r.

do Porozumienia z dnia 7 lutego 2005 roku dotyczącego powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

zawarty w dniu 5 stycznia 2011 roku pomiędzy Starostą Powiatu Mławskiego – Panem Włodzimierzem A. Wojnarowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Dwukoły – Panem Andrzejem Wójcickim Zgodnie z zapisem § 1 pkt 3 , § 5 pkt 1 oraz § 7 powołanego na wstępie Porozumienia wprowadza się w nim następujące zmiany :

§ 1. 1. W § 1 pkt 1 powołanego Porozumienia słowa : „o łącznej powierzchni 7.811,90 ha , tj.

a) na terenie gminy Lipowiec Kościelny o pow. 1036,17 ha

b) na terenie gminy Mława o pow. 341,36 ha

c) na terenie gminy Radzanów o pow. 671,50 ha

d) na terenie gminy Strzegowo o pow. 1.951,07 ha

e) na terenie gminy Stupsk o pow. 439,17 ha

f) na terenie gminy Szreńsk o pow. 908,07 ha

g) na terenie gminy Szydłowo o pow. 1.041,28 ha

h) na terenie gminy Wieczfnia Kościelna o pow. 1.196,17 ha

i) na terenie gminy Wiśniewo o pow. 227,11 ha ”

otrzymują brzmienie : „o łącznej powierzchni 7.877,95 ha, tj.

a) na terenie gminy Lipowiec Kościelny o pow. 1.053,23 ha

b) na terenie gminy Mława o pow. 341,10 ha

c) na terenie gminy Radzanów o pow. 681,78 ha

d) na terenie gminy Strzegowo o pow. 1.952,93 ha

e) na terenie gminy Stupsk o pow. 454,87 ha

f) na terenie gminy Szreńsk o pow. 908,15 ha

g) na terenie gminy Szydłowo o pow. 1.061,07 ha

h) na terenie gminy Wieczfnia Kościelna o pow. 1.195,25 ha

i) na terenie gminy Wiśniewo o pow. 229,57 ha ”

2. Załącznik Nr 1 do Porozumienia, tj. szczegółowy wykaz gruntów leśnych objętych nadzorem wg obrębów ewidencyjnych w poszczególnych gminach, otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego Aneksu Nr 7 .

3. Dotychczasowy załącznik traci moc obowiązującą .

§ 2. Ustala się na 2011 rok stawkę za sprawowanie nadzoru nad 1 ha powierzchni lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa w wysokości 12,00 zł ( słownie: dwanaście złotych ) .

§ 3. Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie .

§ 4. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku .

§ 5. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron, wraz z kompletem załączników .

§ 6. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

Nadleśniczy


mgr inż. Andrzej Wójcicki

Starosta


Włodzimierz A. Wojnarowski


Radca Prawny


Waldemar Zabłocki

Przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu

Skarbnik Powiatu


Elżbieta Kowalska


Załącznik do Aneksu Nr 7
Starosty Mławskiego
z dnia 5 stycznia 2011 r.

do Porozumienia z dnia 7 lutego 2005 roku

Powierzchnia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa znajdujących się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Dwukoły i położonych na terenie gmin : Lipowiec Kościelny, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szydłowo, Szreńsk, Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo i Miasta Mławy w powiecie mławskim.

Wykaz obrębów i ich powierzchni leśnych wg ewidencji geodezyjnej.

1. Teren Gminy Strzegowo

Lp.

Obręb

Powierzchnia w ha

1.

Augustowo

61,54

2.

Adamowo

72,04

3.

Breginie

21,67

4.

Chądzyny Kuski

25,89

5.

Chądzyny Krusze

32,63

6.

Dalnia

15,47

7.

Dąbrowa

77,19

8.

Giełczyn

17,55

9.

Giżynek

48,87

10.

Giżyn

104,40

11.

Ignacewo

131,54

12.

Józefowo

21,01

13.

Kuskowo Glinki

98,48

14.

Konotopa

126,84

15.

Kowalewko

141,87

16.

Leszczyna

72,85

17.

Marysinek

116,82

18.

Mdzewko

31,50

19.

Mdzewo

107,28

20.

Prusocin

39,72

21.

Rudowo

8,31

22.

Staroguby

7,04

23.

Rydzyn Szlachecki

34,07

24.

Mączewo

61,00

25.

Strzegowo Osada

71,74

26.

Strzegowo Wieś

30,14

27.

Rydzyn Włościański

82,48

28.

Syberia

33,79

29.

Unierzyż

96,76

30.

Topolowszczyzna

136,29

31.

Zabiele

26,15

Razem

1.952,93

2. Teren Gminy Stupsk

Lp.

Obręb

Powierzchnia w ha

1.

Bołąki

22,15

2.

Borzymy

0,71

3.

Dąbek

47,77

4.

Grzymki

5,91

5.

Jeże

22,26

6.

Konopki

27,35

7.

Rosochy

8,93

8.

Stupsk

36,29

9.

Wola Kolonia

28,62

10.

Wola Szydłowska

16,81

11.

Wyszyny

9,15

12.

Żmijewo Gaje

105,09

13.

Żmijewo Kościelne

8,17

14.

Żmijewo Kuce

42,97

15.

Żmijewo Ponki

60,48

16.

Żmijewo Trojany

5,27

17.

Zdroje

6,94

Razem

454,87

3. Teren Gminy Lipowiec Kościelny

Lp.

Obręb

Powierzchnia w ha

1.

Borowe

23,57

2.

Dobra Wola

57,23

3.

Józefowo

14,06

4.

Kęczewo

189,46

5.

Krępa

19,90

6.

Lewiczyn

151,25

7.

Lipowiec Kościelny

180,01

8.

Łomia

20,37

9.

Niegocin

96,43

10.

Parcele Łomskie

29,08

11.

Rumoka

12,70

12.

Turza Mała

206,17

13.

Turza Wielka

10,44

14.

Wola Kęczewska

31,45

15.

Zawady

11,11

Razem

1.053,23

4. Teren Miasta Mławy

Lp.

Obręb

Powierzchnia w ha

1.

Miasto Mława

15,76

2.

Mława scalenie

83,49

3.

Krajewo

26,75

4.

Piekiełko

215,10

Razem

341,10

5. Teren Gminy Szydłowo

Lp.

Obręb

Powierzchnia w ha

1.

Budy Garlińskie

35,58

2.

Dębsk

165,75

3.

Garlino

47,63

4.

Giednia

68,04

5.

Kluszewo

23,40

6.

Korzybie

4,00

7.

Kozły Janowo

8,34

8.

Krzywonoś

26,83

9.

Marianowo

23,13

10.

Młodynin

17,81

11.

Nosarzewo Borowe

34,59

12.

Nosarzewo Polne

64,50

13.

Nowa Sławogóra

14,33

14.

Nowa Wieś

169,80

15.

Pawłowo

16,97

16.

Piegłowo

47,54

17.

Stara Sławogóra

21,37

18.

Szydłowo

45,76

19.

Szydłówek

22,56

20.

Trzcianka Kolonia

12,38

21.

Tyszki Bregendy

56,94

22.

Wola Dębska

58,88

23.

Zalesie

74,94

Razem

1061,07

6. Teren Gminy Wiśniewo

Lp.

Obręb

Powierzchnia w ha

1.

Bogurzyn

2.

Bogurzynek

6,49

3.

Głużek

13,83

4.

Korboniec

63,95

5.

Kosiny Bartosowe

0,35

6.

Kosiny Kapiczne

3,41

7.

Kosiny Stare

15,86

8.

Kowalewo

60,85

9.

Modła

11,53

10.

Otocznia Nowa

0,12

11.

Otocznia Stara

12,02

12.

Podkrajewo

1,05

13.

Wiśniewko

3,28

14.

Wiśniewo

11,68

15.

Wojnówka

16.

Żurominek

25,15

Razem

229,57

7. Teren Gminy Szreńsk

Lp.

Obręb

Powierzchnia w ha

1.

Bielawy

23,69

2.

Doziny

3,83

3.

Grądek

0,11

4.

Kobuszyn

19,06

5.

Krzywki Bośki

1,88

6.

Krzywki Piaski

53,50

7.

Kunki

70,39

8.

Liberadz

19,08

9.

Ługi

151,33

10.

Miączyn Duży

0,11

11.

Miączyn Mały

1,90

12.

Miłotki

66,90

13.

Mostowo

166,74

14.

Nowe Garkowo

14,64

15.

Ostrów

1,24

16.

Pączkowo

0,24

17.

Proszkowo

35,91

18.

Przychód

19.

Rochnia

46,71

20.

Sławkowo

33,58

21.

Stare Garkowo

88,04

22.

Szreńsk

55,71

23.

Wola Proszkowska

20,37

24.

Złotowo

33,19

Razem

908,15

8. Teren gminy Radzanów

Lp.

Obręb

Powierzchnia w ha

1.

Bębnowo

9,82

2.

Bojanowo

128,34

3.

Bońkowo Kościelne

24,43

4.

Bońkowo Podleśne

52,08

5.

Budy Matusy

19,15

6.

Cegielnia Ratowska

3,67

7.

Gradzanowo Włościańskie

54,86

8.

Gradzanowo Zbęskie

39,13

9.

Józefowo

121,02

10.

Luszewo

61,11

11.

Radzanów

95,69

12.

Ratowo

15,57

13.

Wróblewo

35,76

14.

Zgliczyn Glinki

20,41

15.

Zgliczyn Witowy

0,74

Razem

681,78

9. Teren Gminy Wieczfnia Kościelna

Lp.

Obręb

Powierzchnia w ha

1.

Bąki

32,89

2.

Bonisław

39,34

3.

Chmielewko

32,19

4.

Chmielewo

124,01

5.

Długokąty

14,57

6.

Grzebsk

84,89

7.

Grzybowo

70,18

8.

Kobiałki Żaki

44,11

9.

Kuklin

11,91

10.

Kulany

42,01

11.

Łęg

0,91

12.

Michalinowo

1,16

13.

Pepłowo

95,41

14.

Pogorzel

59,26

15.

Turowo

100,66

16.

Uniszki Cegielnia

24,87

17.

Uniszki Gumowskie

53,98

18.

Uniszki Zawadzkie

48,19

19.

Wąsosze

4,91

20.

Wieczfnia Kolonia

6,80

21.

Wieczfnia Kościelna

51,44

22.

Windyki

46,05

23.

Zakrzewo

121,63

24.

Załęże

83,88

Razem

1.195,25

Łącznie obszar lasów prywatnych powiatu mławskiego przekazywanych pod nadzór Nadleśnictwa Dwukoły stanowi 7.877,95 ha .

z up. Starosty
Dtrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska


Edward Rzepliński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe