| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 60/VI/2011 Rady MIasta Józefowa

z dnia 27 maja 2011r.

w sprawie dopłat do cen zbiorowego zaopatrzenia w wodę w II półroczu 2011 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z póź. zm.) Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się dopłatę do cen zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla gospodarstw domowych (grupa odbiorców nr 1) zużywanej do celów spożywczych, dla Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. w wysokości:

Rodzaj dopłaty

Wysokość dopłaty netto

Stawka VAT

Wysokość dopłaty brutto

za wodę
zużywaną do celów spożywczych

1,12 zł/m3

8%

1,21 zł/m3

2. W przypadku braku licznika zużycia wody do celów spożywczych, dopłata do wody obejmować będzie 3 m3/osobę zameldowaną/miesiąc.

§ 2.

Dopłaty obowiązują od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2011 r.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa


Marianna Jakubowska


Uzasadnienie do Uchwały Nr 60/VI/2011
Rady MIasta Józefowa
z dnia 27 maja 2011 r.

W dniu 28 stycznia 2011 r. Rada Miasta Józefowa podjęła uchwałę nr Nr 24/VI/2011 w sprawie zatwierdzenia cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z mocą obowiązywania do dnia 30 czerwca 2011 r. Stawki określone w w/w uchwale skalkulowane zostały na podstawie niezbędnych przychodów prowadzenia działalności zaplanowanych na okres obowiązywania taryf. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przewiduje możliwość zastosowania dopłat do wybranych grup taryfowych. Mając powyższe na uwadze ustala się dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych (grupa odbiorców nr 1) zużywanej do celów spożywczych w wysokości 1,21 zł/m3 brutto. Oszczędności z tytułu braku dopłat do cen zbiorowego odprowadzania ścieków przeznaczone będą na dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych. W wyniku uchwalenia dopłat, ostateczne ceny usług dla wszystkich odbiorców kształtować się będą na następującym poziomie:

Za wodę

Wysokość netto

Stawka VAT

Wysokość brutto

cena wody – gospodarstwa domowe: do celów spożywczych
na potrzeby podlewania

3,40 zł/m3
4,52 zł/m3

8%
8%

3,67 zł/m3
4,88 zł/m3

cena wody – pozostali odbiorcy

4,52 zł/m3

8%

4,88 zł/m3

Za ścieki

Wysokość netto

Stawka VAT

Wysokość brutto

cena ścieków – gospodarstwa domowe

7,80 zł/m3

8%

8,42 zł/m3

cena ścieków – pozostali odbiorcy

7,80 zł/m3

8%

8,42 zł/m3

W budżecie miasta Józefowa są zarezerwowane środki na dopłaty objęte niniejszą uchwałą.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »