| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/45/2011 Rady Gminy Sochocin

z dnia 7 czerwca 2011r.

w sprawie zmian w statucie Samorządowego Zakładu Remontowo-Budowlanego w Sochocinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „h”, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1541 z późn. zm.) w związku z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy u c h w a l a, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/17/2010 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia statutu Samorządowego Zakładu Remontowo-Budowlanego w Sochocinie § 5 pkt 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „ Zakładem kieruje Kierownik Zakładu, którego zatrudnia Wójt Gminy zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący


Dariusz Świercz


Uzasadnienie

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) do zadań wójta należy zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Zgodnie z art.2 pkt 3 i art.4 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) pozostali pracownicy samorządowi zatrudniani są na podstawie umowy o pracę, do których zalicza się Kierownik Samorządowego Zakładu Remontowo-Budowlanego. W drodze powołania na podstawie art. 4 ust.1 pkt 2 w/w ustawy zatrudniany jest tylko zastępca wójta i skarbnik gminy. Biorąc powyższe pod uwagę Kierownik Samorządowego Zakładu Remontowo-Budowlanego jest zatrudniany na podstawie umowy o pracę.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sedlak & Sedlak

Najstarsza polska firma doradztwa HR. To zobowiązuje.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »