| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/45/2011 Rady Gminy w Wieniawie

z dnia 27 maja 2011r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/140/05 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 31 marca 2005 roku regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U.142, poz. 1591 z późniejszymi zamianami), art.90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity z 2004 roku Dz. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Wieniawie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/140/05 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dokonuje się następującej zmiany: § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 3 Wójt Gminy przyznaje dla uczniów pomoc materialną o charakterze socjalnym w 80% sfinansowaną ze środków budżetu państwa, natomiast 20% ze środków własnych Gminy.”

§ 2. W załączniku do uchwały Nr XVIII/140/05 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dokonuje się następujących zmian: 1) §1 ust.1 pkt. 8 otrzymuje brzmienie: „§ 1 ust.1 pkt 8 Maksymalnym miesięcznym stypendium szkolnym – należy rozumieć przez to 200%. kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 139, poz.992 z późniejszymi zmianami) 2) § 1 ust.1 pkt. 9 otrzymuje brzmienie: „ § 1 ust.1 pkt. 9 Minimalnym miesięcznym stypendium szkolnym - należy rozumieć przez to 80% kwot o której mowa w art.6 ust2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych(tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. Nr139, poz. 992 z późniejszymi zmianami)” 3) § 1 ust. 1 pkt. 14 otrzymuje brzmienie: „ § 1 ust. 1 pkt. 14 pełna kwota zasiłku losowego należy rozumieć przez pięciokrotność kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku (tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. Nr 139, poz. 992 z późniejszymi zmianami)” 4) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie „§ 2 ust.1 Wysokość stypendium szkolnego ustala się w następujący sposób

Dochód na osobę w rodziniew zł.

Miesięczna wysokość stypendium szkolnegow zł.

0-130

123

131-240

98

241-351

73

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieniawa.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Korba

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »