| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/64/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach

z dnia 9 czerwca 2011r.

w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewozie

Na podstawie art. 59 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz.U.z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142,poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 12 ust 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami), po uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty – uchwala się co następuje:

§ 1.

Z dniem 31 sierpnia 2011 r. likwiduje się Publiczną Szkołę Podstawową w Przewozie – jednostkę budżetową Gminy Kozienice

§ 2.

Obwód likwidowanej szkoły przejmuje Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddzia-łami Integracyjnymi im. Urszuli Kochanowskiej w Kozienicach

§ 3.

Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Gmina Kozienice. Mają-tek likwidowanej jednostki pozostaje własnością Gminy Kozienice.

§ 4.

Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Burmistrz Gminy Kozienice, za wyjąt-kiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Mazowiecki Kurator w War-szawie Delegatura w Radomiu.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mariusz Prawda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »