Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 121 poz. 3863

Uchwała nr VI/58/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego

z dnia 16 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr XII/93/2008 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie określenia zasad częściowego i całkowitego zwalniania rodziców i opiekunów prawnych z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo - wychowawczej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.), art. 79 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95) Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/93/2008 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie okreslenia zasad częściowego i całkowitego zwalniania rodziców i opiekunów prawnych z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo - wychowawczej wprowadza się następującą zmianę: w § 2 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu: "7) ciążę oraz opiekę i wychowanie dziecka do ukończenia 3-go roku życia; 8) wywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka w opiece zastępczej."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

§ 3. Uchwała wymaga publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z upływem 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Powiatu


Jerzy Wójcik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe