Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 121 poz. 3866

Uchwała nr 138/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie: orzeczenia nieważności Uchwały Nr V/37/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art.11 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1. Orzeka o nieważności Uchwały Nr V/37/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 marca 2011r. w sprawie opłaty targowej, ze względu na to, że została ona podjęta z istotnym naruszeniem art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

§ 2. Na niniejszą uchwałę służy Gminie Wąsewo skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem tutejszego Kolegium. Podstawą do wniesienia skargi jest uchwała Rady Gminy Wąsewo.


Uzasadnienie

W dniu 7 kwietnia 2011r. doręczono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie ww. uchwałę Rady Gminy Wąsewo.

Badając tę uchwałę ustalono, że w § 3 ust. 1 tej uchwały Rada Gminy Wąsewo zarządziła pobór opłaty targowej w drodze inkasa. Natomiast w § 3 ust. 2 wskazanej uchwały postanowiono, że pobór opłaty targowej powierza się upoważnionemu przez Wójta pracownikowi Urzędu Gminy w ramach zakresu obowiązków wynikających ze stosunku pracy.

W ocenie Kolegium postanowienie uchwały, wyznaczające inkasentem bliżej nieznanego pracownika Urzędu Gminy jest sprzeczne z przepisem art. 19 pkt 2 ww. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W świetle powoływanego przepisu, Rada Gminy winna jednoznacznie wskazać inkasenta w taki sposób, aby nie było żadnych wątpliwości co do jego osoby, jak też na kogo obowiązek inkasenta został nałożony. Zdaniem Kolegium inkasent będący osobą fizyczną powinien być określony w uchwale Rady Gminy z imienia i nazwiska.

Mając powyższe na uwadze, Kolegium orzekło jak w sentencji.

Przewodniczący Kolegium


Wojciech Balcerzak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe