| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/40/2011 Rady Gminy Sadowne

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat pobieranych przez gminę Sadowne za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące: 1) prowadzenia robót w pasie drogowym, 2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, z wyłączeniem tablic mających na celu promocję gminy, tzw. „witaczy", 4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni dróg gminnych, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 1) chodnika, poboczy, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych - 1,00 zł, 2) do 20% szerokości jezdni - 2,00 zł, 3) od 20% do 50% szerokości jezdni - 4,00 zł, 4) powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 8,00 zł. 2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej, zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia: 1) W pasie drogowym - 40,00 zł, 2) Na drogowym obiekcie inżynierskim - 180,00 zł. 2. Roczne stawki opłat w wysokości ustalonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. 3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1m2 powierzchni: 1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego, innych obiektów oraz na wydzielone miejsce parkingowe (koperty) 1m2 /dobę - 0,50 zł, 2) pasa drogowego zajętego na tymczasowe stanowiska handlowe 1m2 /dobę - 2,00 zł, 3) pasa drogowego zajętego przez wiaty przystanków autobusowych i zjazdy do nieruchomości - 0,00 zł. 2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę w wysokości: 1) za 1m2 powierzchni reklamy - 1,00 zł, 2) za 1m2 powierzchni reklamy umieszczonej na obiekcie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, zawierającej wyłącznie informacje o wykonywanej działalności, godzinach otwarcia i nazwisku właściciela, której powierzchnia nie przekracza 1m2 - 0,50 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Sadowne


Waldemar Cyran

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Budnik

Radca Prawny - Kancelaria Prawna Cyman i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »