Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 131 poz. 4190

Uchwała nr 143/IX/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 15 czerwca 2011r.

w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Piasecznie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235) Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje

§ 1.

Uchwala się Statut jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Piasecznie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 2.

Traci moc Uchwała nr 214/XII/99 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14.07.1999r. w sprawie nadania Statutu dla Żłobka Miejskiego w Piasecznie oraz Uchwała nr 1302/XLIV/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24.02.2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr 214/XII/99 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14.07.1999r. w sprawie nadania Statutu dla Żłobka Miejskiego w Piasecznie.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 zmianie uległ stan prawny dotyczący funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Piasecznie. Do czasu wejścia w życie zapisów w/w ustawy Żłobek Miejski prowadził swoją działalność jako zakład opieki zdrowotnej i podlegał przepisom ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o Zakładach Opieki Zdrowotnej. Obecnie Żłobek Miejski w Piasecznie podlega ustawie z dnia 4 lutego 2011r.o opiece nad dziećmi wieku do lat 3 i wpisywany jest do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Żłobek Miejski w Piasecznie prowadzi swoją działalność na podstawie Statutu nadanego Uchwałą nr 214/XII/99 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14.07.1999r., zmienionej Uchwałą nr 1302/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010r. Jednakże z uwagi na zmianę przepisów dotyczących funkcjonowania Żłobka Miejskiego, konieczne stało się zaktualizowanie jego statutu zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

Załącznik do Uchwały Nr 143/IX/2011
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 15 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.doc

załącznik do uchwały nr 143.IX.2011 statut Żłobka Miejskiego

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ w PIASECZNIE


mgr inż. Andrzej Swat

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe