Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 136 poz. 4356

Uchwała nr X/49/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska

z dnia 21 czerwca 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Puszcza Mariańska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym /Dz. U z 2006r.Nr 136 poz. 969 z późn. zm./, art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym /Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm./, oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. Nr 121 z 2006r. poz. 844 z późn. zm./ Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej uchwala, co następuje:

§ 1. § 1 ust. 2 pkt 24 Uchwały Nr VI/27/2011 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Puszcza Mariańska otrzymuje brzmienie: „ § 1 ust. 2 pkt 24 Jędrzejewska Krystyna – sołectwo Michałów”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Brzezicki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe