Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 136 poz. 4357

Uchwała nr XII/46/2011 Rady Gminy Jednorożec

z dnia 15 lipca 2011r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Jednorożcu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 i 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminnego Zespołu Oświaty w Jednorożcu stanowiącym złącznik do uchwały Nr XXV/127/09 Rady Gminy Jednorożec z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie zmiany zakresu działania Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu i nadania nazwy – Gminny Zespół Oświaty w Jednorożcu (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 54, poz. 1354) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), niniejszego Statutu.”,

2) w § 5 skreśla się pkt 10.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jednorożec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Gadomski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe