| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/59/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi

z dnia 15 czerwca 2011r.

w sprawie przyjęcia "Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Białobrzegi"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, późn. zm.) w związku z art. 4 ust1 ustawy z dnia 19.06.1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 3 poz. 20 z późn. zm.) i § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/250/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 11.09.2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Białobrzegi na lata 2009 -2012 z uwzględnieniem perspektywy do 2032 r.” w związku z art. 403 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), - Rada Miasta i Gminy Białobrzegi uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Białobrzegi”, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Białobrzegi


Zbigniew Łubiński


Uzasadnienie

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Białobrzegi na lata 2009 -2012 z uwzględnieniem perspektywy do 2032 r.”, został przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/250/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 11.09.2009 r. W „Programie …” określone zostały m. in. ogólne mechanizmy oraz zasady pomocy, której Gmina zamierza udzielić osobom decydującym się na usuniecie elementów zawierających azbest z budynków lub budowli. W celu określenia szczegółowych zasad dofinansowania usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest oraz warunków, jakie należy spełnić, aby dotrzymać dofinansowanie, opracowany został „Regulamin w sprawie zasad dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Białobrzegi Udzielona pomoc finansowa ma na celu zachęcenie do podejmowania tego rodzaju działań oraz zmniejszenie ryzyka, związanego z nieprawidłowym ich wykonywaniem. Wykonanie niniejszej uchwały pociąga za sobą skutki finansowe. Gmina będzie udzielać dofinansowania na usuwanie i utylizacje wyrobów, zawierających azbest z budżetu gminy oraz środków pochodzących z zewnątrz.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/59/2011
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi
z dnia 15 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.docx

Załącznik nr 1 do uchwały - Regulamin

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/59/2011
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi
z dnia 15 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.docx

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/59/2011
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi
z dnia 15 czerwca 2011 r.
Zalacznik3.docx

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/59/2011
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi
z dnia 15 czerwca 2011 r.
Zalacznik4.docx

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/59/2011
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi
z dnia 15 czerwca 2011 r.
Zalacznik5.docx

Załącznik nr 4 do Regulaminu

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Igor Klimkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »