Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 141 poz. 4508

Uchwała nr 73/X/11 Rady Powiatu Grodziskiego

z dnia 28 lipca 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, na terenie Powiatu Grodziskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 130a ust. 1, ust. 2, ust. 2a, ust. 3, ust. 5c, ust. 5f, ust. 6, ust. 6a oraz ust. 10h i ust. 10i ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1018 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1, 2 i 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym ustala się następujące wysokości opłat:

1/ rower lub motorower – 80 zł;

2/ motocykl – 160 zł;

3/ pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 350 zł;

4/ pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 440 zł;

5/ pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 620 zł;

6/ pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 920 zł;

7/ pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 1 120 zł.

§ 2.

Za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela ustala się następujące wysokości opłat za każdą dobę przechowywania pojazdu:

1/ rower lub motorower – 10 zł;

2/ motocykl – 15 zł;

3/ pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 20 zł;

4/ pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 30 zł;

5/ pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 40 zł;

6/ pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 70 zł;

7/ pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 110 zł. Opłata naliczana jest za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym.

§ 3.

Ustala się wysokość kosztów, do pokrycia których zobowiązany jest właściciel pojazdu lub solidarnie osoba dysponująca pojazdem na podstawie innego niż własność tytułu prawnego, powstałych w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu, w przypadku odstąpienia od jego usunięcia, w następujących stawkach:

1/ rower lub motorower – 50 zł;

2/ motocykl – 100 zł;

3/ pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 220 zł;

4/ pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 270 zł;

5/ pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 390 zł;

6/ pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 570 zł;

7/ pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 700 zł.

§ 4.

Koszty związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu lub solidarnie osoba dysponująca pojazdem na podstawie innego niż własność tytułu prawnego.

§ 5.

Uchwała Nr 107/XVI/2008 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z dróg pojazdów i ich parkowanie na terenie Powiatu Grodziskiego traci moc z dniem 21 sierpnia 2011 r.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Grodziskiego.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie w dniu 21 sierpnia 2011 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego


Wojciech Hardt

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-08-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe