| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/74/2011 Rady Powiatu w Zwoleniu

z dnia 22 lipca 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu w roku 2011

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) Rada Powiatu w Zwoleniu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłat za czynności związane z usuwaniem pojazdów z dróg na terenie Powiatu Zwoleńskiego i przechowywanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały w pkt 1 i 2.

§ 2. 1. Ustala się wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały w pkt 3 lit a i b. 2. Naliczanie kosztów następuje w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIV/203/08 Rady Powiatu Zwoleńskiego z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg i za przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym.

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2011 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU


mgr Edward Rybak


Uzasadnienie

Przepis art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z póź. zm.) zawiera delegację dla rady powiatu do określania corocznie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg, przechowywanie ich na parkingu strzeżonym oraz do określania wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. W związku z tym nastąpiła konieczność podjęcia stosownej uchwały. Ustawodawca w art. 130a ust. 6a określił maksymalną wysokość stawek kwotowych opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów. W celu zapewnienia sprawnej realizacji zadań wynikających z art. 50a i art. 130a wymienionej ustawy należy przyjąć stawki określone w ustawie. Opłaty te będą dotyczyć osób, które naruszają przepisy i swoim postępowaniem utrudniają ruch lub stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu. Zgodnie z ustawą opłaty stanowią dochód własny powiatu. Przy określeniu kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu należało wziąć pod uwagę koszt dojazdu do miejsca zdarzenia, jak również podjęte czynności tj. załadunek i wyładunek pojazdu. Na wysokość kosztów wpływ ma czas pracy kierowcy, zużycie paliwa oraz zaangażowanie specjalistycznego sprzętu. W związku z wejściem w życie nowych przepisów należy uchylić Uchwałę Nr XXIV/203/08 Rady Powiatu Zwoleńskiego z dnia 19 grudnia 2008 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU


mgr Edward Rybak


Załącznik do Uchwały Nr VIII/74/2011
Rady Powiatu w Zwoleniu
z dnia 22 lipca 2011 r.

Załącznik do uchwały Nr VIII/74/2011 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 22 lipca 2011 roku

1. Stawki opłat za usunięcie pojazdu.

Rodzaj pojazdu

Opłata w zł*

Rower lub motorower

100

Motocykl

200

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

440

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

550

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

780

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

1150

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1400

2. Stawki opłat za przechowywanie pojazdu na parkingu.

Rodzaj pojazdu

Opłata w zł* za każdą rozpoczętą dobę przechowywania

Rower lub motorower

15

Motocykl

22

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

33

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

45

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

65

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

120

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

180

3. Koszty powstałe w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu:

a) w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia:

Rodzaj pojazdu

Opłata w zł*

Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

150

Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t

200

b) w przypadku dojazdu i załadowania pojazdu:

Rodzaj pojazdu

Opłata w zł*

Rower lub motorower

75

Motocykl

140

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

330

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

479

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

590

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

775

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

900

* opłaty zawierają podatek od towarów i usług (VAT)

Przewodniczący Rady Powiatu


mgr Edward Rybak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »