Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 147 poz. 4684

Uchwała nr 42/VII/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu

z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie określenia branży targowiska miejskiego nr 1 przy ul. Wschodniej / Strażackiej w Szydłowcu

Tekst pierwotny

Na podstawie art.40 ust.2 pkt 4, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Szydłowcu uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się podział targowiska na sektory z określeniem ilości dopuszczonych do handlu stanowisk w poszczególnych branżach według wykazu w załącznikach do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szydłowca.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Krystyna Bednarczyk


Załącznik do Uchwały Nr 42/VII/11
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 29 czerwca 2011 r.

do uchwały Nr 42/VII/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 czerwca 2011r.

Podział targowiska miejskiego nr 1 przy ul. Wschodniej/Strażackiej w Szydłowcu na sektory z określeniem ilości dopuszczonych do handlu stanowisk w poszczególnych branży.

§ 1.

Targowisko miejskie nr 1 w Szydłowcu obejmuje teren działki nr 4027/9 położonej w Szydłowcu przy ul. Wschodniej/Strażackiej.

§ 2.

Na targowisku przy ul. Wschodniej/Strażackiej o powierzchni 6976 m2 znajdują się 2 pawilony handlowe, w których dopuszcza się prowadzenie działalności handlowej, gastronomicznej oraz usługowej.

§ 3.

W pozostałej części targowiska dopuszcza się handel:

1. SEKTOR I – 30 stanowisk handlowych pod zadaszeniem placu targowego od nr 1 do nr 30

a) owocowo – warzywnych - min. 4 - max 6 stanowisk,

b) spożywczych – min. 5 - max 9 stanowisk,

c) odzieżowo – przemysłowych, w której głównie sprzedawanymi towarami są: rożnego rodzaju odzież, firany, zasłony, buty, artykuły elektryczne, metalowe, narzędzia itp. – min. 6 - max 16 stanowisk.

2. SEKTOR II - 21 stanowisk handlowych pod zadaszeniem placu targowego od nr 31 do nr 51 stanowisk z przeznaczeniem do sprzedaży artykułów:

a) owocowo – warzywnych, sadzonek – min. 6 - max 12 stanowisk,

b) odzieżowo – przemysłowych, w której głównie sprzedawanymi towarami są: rożnego rodzaju odzież, firany, zasłony, buty, artykuły chemiczne, elektryczne, metalowe, narzędzia itp. – min. 6 - max 12 stanowisk.

3. SEKTOR III - 30 stanowisk handlowych od nr 52 do nr 81 z przeznaczeniem do sprzedaży artykułów:

a) owocowo – warzywnych, sadzonek – min. 6 - max 12 stanowisk,

b) spożywczych – min. 3 - max 6 stanowisk,

c) odzieżowo – przemysłowych, w której głównie sprzedawanymi towarami są: rożnego rodzaju odzież, firany, zasłony, buty, AGD, artykuły chemiczne, elektryczne, metalowe, narzędzia itp. – min. 6 - max 15 stanowisk.

4. SEKTOR IV – 17 stanowisk bez samochodu od nr 82 do nr 98 z przeznaczeniem do sprzedaży artykułów:

a) owocowo – warzywnych, sadzonek – min. 6 - max 9 stanowisk,

b) odzieżowo – przemysłowych, w której głównie sprzedawanymi towarami są: rożnego rodzaju odzież, firany, zasłony, buty, artykuły chemiczne, elektryczne, metalowe, narzędzia itp. – min. 4 - max 8 stanowisk.

5. SEKTOR V – 33 stanowiska handlowe niezadaszone od nr 99 do nr 131 z przeznaczeniem do sprzedaży artykułów:

a) spożywczych – min. 2 - max 4 stanowiska,

b) owocowo-warzywnych, sadzonek – min. 6 - max 25 stanowisk,

c) przemysłowych – max 4 stanowiska.

6. Pod filarami dopuszcza się sprzedaż artykułów:

a) owocowo-warzywnych – min.5 - max 15 stanowisk,

b) spożywczych –min. 4 - max 15 stanowisk,

c) przemysłowych – min. 4 - max 10 stanowisk.

§ 4.

1. Miejsce sprzedaży (z uwzględnieniem branży) oraz powierzchnie miejsca sprzedaży wyznacza zarządca targowiska lub osoba przez niego upoważniona.

2. Wszystkie towary mogą być wystawione tylko w granicach stoiska, z którego prowadzona jest sprzedaż.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-08-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe