Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 148 poz. 4709

Uchwała nr IX/64/2011 Rady Gminy Radziejowice

z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 25.01.2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami projektów Statutów Sołectw w Gminie Radziejowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5a w związku z art. 35 ust. 1 z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminny (tj. Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 17 poz. 95)

Rada Gminy Radziejowice uchwala, co następuje:

§ 1. Dotychczasową treść § 2 zastępuje się treścią w brzmieniu:

Projekty Statutów Sołectw wyłożone będą do wglądu u sołtysów poszczególnych Sołectw oraz w Urzędzie Gminy Radziejowice do 31 sierpnia 2011r..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Sołtysom poszczególnych Sołectw.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z mocą wsteczną od dnia 19 kwietnia 2011r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Radziejowice


Jacenty Suzdorf


Uzasadnienie

W dniu 25.01.2011r. Rada Gminy podjęła uchwałę odnośnie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami projektów Statutów Sołectw w Gminie Radziejowice. W uchwale tej zakreślono termin na przeprowadzenie konsultacji w wymiarze 27 dni. Konsultacje zgodnie z w/w uchwałą Nr IV/18/2011 rozpoczęły się 9 maja br. i winny zakończyć się 14 czerwca br. W dniu 13 czerwca 2011r. do Rady Gminy wpłynął wniosek od sołtysów 12 sołectw o przedłużenie tego terminu. Sołtysi uzasadniają powyższy wniosek obowiązkami mieszkańców wynikającymi z prowadzenia przez nich gospodarstw rolnych- pracami polowymi.

Mając powyższe na uwadze Rada Gminy uznała za konieczne przychylenie się do wniosku sołtysów. Ponadto Rada Gminy uwzględnia fakt, że uchwała Nr IV/18/2011 z dnia 25.01.2011r. weszła w życie 19 kwietnia 2011r.- dlatego dla zachowania ciągłości konsultacji uznano za celowe, aby niniejsza uchwała weszła w życie z mocą wsteczną tj. z dniem 19 kwietnia 2011r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-08-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe