Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 149 poz. 4755

Uchwała nr VI/62/2011 Rady Powiatu Przysuskiego

z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego pod nazwą "Bezpieczne Przysuskie" na lata 2011 - 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt. 9b ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmian.)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego pod nazwą „Bezpieczne Przysuskie” na lata 2011 – 2015, uwzględniający założenia rządowego programu „Razem Bezpieczniej” - stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Starosta Przysuski w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku przedkłada Radzie Powiatu w Przysusze informację z realizacji programu przy sprawozdaniu z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok ubiegły.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Przysusze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Leopold Modrzecki


Załącznik do Uchwały Nr VI/62/2011
Rady Powiatu Przysuskiego
z dnia 28 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.doc

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: „BEZPIECZNE PRZYSUSKIE” NA LATA 2011 - 2015


Uzasadnienie

Do zakresu działania i zadań powiatu zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym należy dbałość o porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli. Do wyłącznej zaś właściwości Rady Powiatu, zgodnie z art. 12 pkt. 9 b, należy uchwalenie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.

Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego pod nazwą „Bezpieczne Przysuskie” na lata 2011 – 2015 przewiduje takie działania.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-08-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe