Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 149 poz. 4757

Uchwała nr VII/34/11 Rady Gminy w Sabniach

z dnia 27 maja 2011r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2022

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z poźn. zm.) Rada Gminy w Sabniach postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały oraz Wykazu Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Wacław Mikołajczuk


Uzasadnienie

U z a s a d n i e n i e do Uchwały Nr VII/34/11 Rady Gminy w Sabniach z dnia 27 maja 2011 roku Uchwałą dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sabnie ( załącznik Nr 1), polegającej na: - zwiększeniu dochodów o kwotę ogółem 206 303 zł z tego w pozycji bieżące o kwotę 142 453 zł, majątkowe o kwotę 63 850zł, - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 206 303 zł z tego na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 92 786,00, na wydatki majątkowe o kwotę 126 260 zł. Uchwałą dokonano zmiany przedsięwzięć do WPF (załącznik Nr 2) podlegających na: - zwiększeniu limitu na przedsięwzięcie oraz zmiana nazwy zadania z „Archeologiczne badania wyprzedzające przy budowie zbiornika Niewiadoma” na „Badania archeologiczne przy budowie zbiornika Niewiadoma” o kwotę 215 000,00 - zwiększeniu limitu na przedsięwzięcie „Budowa zbiornik retencyjny Niewiadoma, obiekt Zbiornik Główny Niewiadoma” o kwotę 109 860 - dodanie nowego zadania pn. ”Budowa szkolnego placu zabaw w Sabniach” o kwotę 127 700,00 - zmniejszeniu limitu o kwotę 10 000,00 i rezygnacja z realizacji zadania „Projekt na dobudowę sieci wodociągowej w miejscowości Kupientyn Kolonia”. - zmniejszeniu limitu o kwotę 20 000,00 i rezygnacja z realizacji zadania „Projekt na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Tchórznicy”. - zmniejszeniu limitu o kwotę 295 000,00 i rezygnacja z realizacji zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sabnie” - zmniejszeniu limitu o kwotę 1 300,00 na zadaniu „Zakup równiarki do profilowania dróg gminnych”.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/34/11
Rady Gminy w Sabniach
z dnia 27 maja 2011 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/34/11
Rady Gminy w Sabniach
z dnia 27 maja 2011 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 2-Wykaz przedsięwzięć do WPF

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-08-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe