Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 149 poz. 4759

Uchwała nr 63/XIII/2011 Rady Gminy Sanniki

z dnia 21 czerwca 2011r.

w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sannikach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Dz.U. z 2002r. Nr 62, poz. 558, Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz.1271, Dz.U. z 2002 r. Nr 214, poz.1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2003 r. Nn.,162, poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Dz.U. z 2004r. Nr 116, poz.1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172,poz.l441, Dz.U. z 2005r . Nr 175, poz.1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz.128, Dz.U. z 2006r. Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz.327, Dz.U. z 2007r. Nr 138. poz. 97, Dz.U. z 2007r. Nr 173 poz.1218, Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz.1111, Dz.U. z 2008r. Nr 223 poz.1458, Dz.U. z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157, poz.1241 z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675), oraz na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zmianami: Dz.U. z 2002. Nr 41, poz .364; Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz .874, Nr 162, poz .1568, nr 213, poz.2081; Dz U z 2004 nr 11, poz 96, Nr 261, poz. 2598, Dz. U. z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111; Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658,; Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504), Rada Gminy Sanniki, uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sannikach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr 194/XXVIII/2005 Rady Gminy w Sannikach z dnia 03.06.2005r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Sannikach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sanniki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik do Uchwały Nr 63/XIII/2011
Rady Gminy Sanniki
z dnia 21 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Statut GOK

Przewodnicząca Rady Gminy Sanniki


Wanda Milczarek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-08-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe