Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 154 poz. 4902

Uchwała nr SR.X.0007.61.2011 Rady Gminy Dębe Wielkie

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie: nadania nazwy ulicy Warszawska w miejscowości Chrośla, gmina Dębe Wielkie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.), Rada Gminy Dębe Wielkie uchwala,co następuje:

§ 1. 1. Nadaje się nazwę Warszawska ulicy leżącej w ciągu drogi krajowej nr 2 położonej w miejscowości Chrośla w gminie Dębe Wielkie, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 53, wskazanej na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część uchwały.

2. Porządkuje się numerację nieruchomości w ramach utworzonej ulicy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębe Wielkie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Uzasadnienie

Uzasadnieniem podjęcia niniejszej uchwały jest potrzeba ustalenia właściwej numeracji porządkowej nieruchomościom położonym w miejscowości Chrośla, które przylegają do drogi oznaczonej działką o numerze ewidencyjnym 53 będącej częścią drogi krajowej nr 2, na których podejmowane są nowe inwestycje budowlane. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.), a także wznoszenia pomników. Przedmiotowa ulica, zlokalizowana na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 53 w miejscowości Chrośla, po nadaniu nazwy stanie się elementem Systemu Ewidencji Numeracji Porządkowej Nieruchomości oraz Nazw Ulic i Placów i do niej przyporządkowana zostanie numeracja porządkowa położonych przy niej nieruchomości – w sposób zgodny z przepisami prawa i z intencjami wnioskodawców. Pozwoli to na utrzymanie ładu i porządku w zakresie prowadzenia numeracji porządkowej nieruchomości.

Załącznik do Uchwały Nr SR.X.0007.61.2011
Rady Gminy Dębe Wielkie
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

ul. Warszawska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-08-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe