Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 165 poz. 5191

Uchwała nr XIV/82/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie

z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm. ) i art. 12 § 4,10 i 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późń. zm. ) Rada Miejska w Wyszkowie uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 9 października 2011r. tworzy się odrębny obwód głosowania w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie - Szpitalu i ustala:

1)numer obwodu - 22,

2)granice obwodu - obwód zamknięty,

3)siedzibę obwodowej komisji wyborczej - SPZZOZ w Wyszkowie - Szpital, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.Burmistrz niezwłocznie przekaże po jednym egzemplarzu uchwały Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Ostrołęce.

Przewodniczący Rady


Józef Biernacki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe