Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 165 poz. 5193

Uchwała nr X/65/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 1 września 2011r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Makowie Mazowieckim

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się nazwę „Wiejska” ulicy prostopadłej do ulicy Rolnej w kierunku zachodnim i równoległej do ulicy Ciechanowskiej położonej w Makowie Mazowieckim zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Waldemar Zabielski

Załącznik do Uchwały Nr X/65/2011
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 1 września 2011 r.
Zalacznik1.jpg

Załącznik graficzny ul. Wiejska


Uzasadnienie

Właściciel drogi wewnętrznej wraz z właścicielami przyległych działek wystąpili z wnioskiem o nadanie nazwy „Wiejska” ulicy położonej w Makowie Mazowieckim oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 152/25.W dniu 18.08.2011 r. Zespół do spraw nazewnictwa ulic w Makowie Mazowieckim zaopiniował pozytywnie powyższą propozycję. Rada Miejska jest organem uprawnionym do decydowania o nadaniu nazw ulicom będących drogami publicznymi lub wewnętrznymi.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe