Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 167 poz. 5241

Uchwała nr XII/90/11 Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia 22 sierpnia 2011r.

w sprawie zmiany granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie miasta i gminy Grójec

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 roku nr 21, poz. 113 ze zm.), art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej (Dz. U. Nr z 2007 roku, Nr 190, poz. 1360 ze zm.) w związku z art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 roku Nr 176, poz. 1190 ze zm.) Rada Miejska w Grójcu uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się granice stałych obwodów głosowania ustalonych Załącznikiem do Uchwały Nr XXIX/30/98 Zarządu Gminy i Miasta Grójec z dnia 01.09.1998 roku poprzez:

- włączenie do obwodu głosowania nr 1 ulicy Medalowej,

- włączenie do obwodu głosowania nr 2 ulicy Pana Kleksa,

- włączenie do obwodu głosowania nr 3 ulic: Juliana Tuwima i Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

- włączenie do obwodu głosowania nr 7 ulicy Mokrej,

- włączenie do obwodu głosowania nr 14 sołectwa Krobów Szymanówek.

§ 2. Siedziby dla Obwodowych Komisji Wyborczych ustali Burmistrz Gminy i Miasta Grójec i poda do wiadomości publicznej w formie obwieszczenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz będzie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń miasta i gminy Grójec oraz na stronie internetowej www.grojecmiasto.pl

Wiceprzewodniczący Rady


Kazimierz Kochański

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe