Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 167 poz. 5249

Uchwała nr XI/97/11 Rady Miejskiej w Nasielsku

z dnia 29 sierpnia 2011r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w 2011 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 § 4 i 10-12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Rada Miejska w Nasielsku uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Burmistrza Nasielska tworzy się odrębny obwód głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku przy ul. Tadeusza Kościuszki 25. Ustala się jego numer i granice oraz siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr XI/97/11
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Grzegorz Duchnowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe