Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 167 poz. 5258

Uchwała nr 202/K/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 5 lipca 2011r.

w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr VII/45/11 Rady Gminy w Kotuniu z dnia 16 czerwca 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 91 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Orzeka o nieważności Uchwały Nr VII/45/11 Rady Gminy w Kotuniu z dnia 16 czerwca 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości z powodu istotnego naruszenia art. 7 Konstytucji RP poprzez przekroczenie kompetencji, wynikających z przepisów art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.).

§ 2. Od niniejszej uchwały służy Gminie Kotuń skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Podstawą do wniesienia skargi jest uchwała Rady Gminy.


Uzasadnienie

W dniu 21 czerwca br. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach wpłynęła w/w Uchwała Nr VII/45/11 Rady Gminy w Kotuniu z 16 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości. Powyższą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zbadało na posiedzeniu w dniu 5 lipca br. o terminie badania w/w uchwały Gmina Kotuń została powiadomiona.

W toku analizy przedmiotowej uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stwierdziło, że Rada Gminy w Kotuniu w § 1 badanej uchwały ustaliła nowe zwolnienie od podatku od nieruchomości o brzmieniu: „§ 2a. Zwalnia się od podatku od nieruchomości jednostki organizacyjne administracji rządowej…”, czym wskazała podmiot swojego zwolnienia.

W świetle powyższego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie mając na uwadze, że art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przyznaje Radzie Gminy uprawnienie do zwolnień, tylko i wyłącznie, przedmiotowych, doszło do przekonania, że Rada Gminy w Kotuniu w sposób rażący przekroczyła swoje kompetencje w tym zakresie, podejmując badaną uchwałę z przekroczeniem w/w przepisu prawa, tj. bez podstawy prawnej, co narusza art. 7 Konstytucji RP, który mówi, że „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”.

W tym stanie rzeczy Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji uchwały.

Przewodnicząca Posiedzenia Kolegium


Teresa Gołębiewska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe