| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/44/11 Rady Gminy Olszanka

z dnia 29 sierpnia 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/86/05 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Olszanka uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XVIII/86/05 z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym wprowadza się następującą zmianę: § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wysokość stypendium w zależności od dochodu na osobę w rodzinie wynosi: 1) dochód w wysokości do 40% kryterium dochodowego – 160 % kwoty zasiłku rodzinnego, 2) dochód w wysokości od 40% do 100% kryterium dochodowego – 80% kwoty zasiłku rodzinnego”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIII/181/10 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/86/05 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Romaniuk

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Systim

Księgowość przez Internet – online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »