| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/58/11 Rady Gminy Stare Babice

z dnia 4 sierpnia 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXII/208/08 Rady Gminy Stare Babice z dnia 18 września 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Stare Babice, Babice Nowe, Janów i Latchorzew uchwalonego uchwałą Nr X/60/03 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 września 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 281, poz. 7450) w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części gminy Stare Babice, stwierdzając zgodność ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice” uchwalonym uchwałą Nr XXXVIII/326/06 Rady Gminy Stare Babice z dnia 1 czerwca 2006r. Rada Gminy Stare Babi-ce uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr VIII/55/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice zmienia się rysunek nr 43 na rysunek stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Babice.

§ 3. 1. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz zamieszczenia na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Kuncewicz

Załącznik do Uchwały Nr IX/58/11
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 4 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.JPG

Załącznik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »