Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 196 poz. 5932

Uchwała nr XIV/85/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach

z dnia 1 września 2011r.

w sprawie opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz.U z 2001r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm./, art. 19 ust. 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / jedn. tekst z 2010r. Dz.U. Nr 95, poz.613 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się dzienne stawki opłaty targowej w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub ich częściach.

§ 3.

1. Do pobierania opłaty targowej ze wszystkich miejsc, na terenie Gminy Kozienice, na których jest prowadzona sprzedaż uprawnieni są inkasenci Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kozienicach.

2. Inkasenci dokonując poboru opłaty targowej każdorazowo potwierdzają pobranie opłaty paragonem z kasy fiskalenej.

3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso wynosi 30% zebranych i odprowadzonych na konto Gminy opłat.

4. Zebrane opłaty Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. odprowadza na konto Gminy minimum raz w tygodniu, a ostatnie zebrane opłaty do piątego dnia roboczego następnego miesiąca.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

§ 5.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XI/68/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 09 czerwca 2011r. w sprawie opłat targowych (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 120, poz. 3858).

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mariusz Prawda


Załącznik do Uchwały Nr XIV/85/2011
Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 1 września 2011 r.

Wysokość dziennych stawek opłat targowych na targowisku przy ul. Bohaterów Getta.

Lp.

Rodzaj opłaty

Dzienna
opłata w zł.

1.

Przy sprzedaży na stanowiskach oznakowanych, za każde stanowisko:
- artykuły przemysłowe - meble, opał, materiały budowlane, nawozy,
- artykuły przemysłowe - pozostałe,
- artykuły spożywcze, owoce cytrusowe i artykuły rolne przetworzone
- artykuły rolne nieprzetworzone, warzywa, owoce,
- przy sprzedaży artykułów rolnych z samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 tony.


30,00
20,00
15,00
5,00
15,00

2.

Przy sprzedaży na stanowiskach nie oznakowanych:
- do 2 m2 zajętej powierzchni gruntu,
- za każdy następny 1 m2 powierzchni gruntu.


3,00
2,00

3.

Przy sprzedaży w handlu obnośnym.

10,00

4.

Przy sprzedaży koszykowej.

2,00

5.

Przy sprzedaży mięsa z uboju gospodarczego od stoiska.

30,00

6.

Przy sprzedaży krzewów, drzewek, kwiatów i sadzonek

15,00

Wysokość dziennych stawek opłat targowych we wszystkich innych miejscach, w których jest prowadzona sprzedaż.

Lp.

Rodzaj opłaty

Dzienna
opłata w zł.

1.

Przy sprzedaży na stanowiskach oznakowanych, za każde stanowisko:
- artykuły rolne, warzywa, owoce,
- artykuły pozostałe.


2,50
5,00

2.

Przy sprzedaży na stanowiskach nie oznakowanych:
- do 2 m2 zajętej powierzchni gruntu,
- za każdy następny 1 m2 powierzchni gruntu.


3,00
2,00

3.

Przy sprzedaży w handlu obnośnym.

10,00

4.

Przy sprzedaży koszykowej.

2,00

5.

Przy sprzedaży z samochodu:
- artykuły rolne, warzywa, owoce,
- artykuły pozostałe.


5,00
5,00

6.

Przy sprzedaży krzewów, drzewek, kwiatów i sadzonek

15,00

Uwaga!

Przy sprzedaży artykułów o różnym asortymencie pobiera się opłatę najwyższą.

Przy uruchomieniu sprzedaży na zapleczu stanowiska handlowego pobiera się opłatę dodatkową zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mariusz Prawda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-10-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe