Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 196 poz. 5933

Uchwała nr XIV/86/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach

z dnia 1 września 2011r.

w sprawie określenia inkasenta poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości z terenu miasta Kozienice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późniejszymi zmianami), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200 poz. 1682 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), w związku z ust.1, pkt 2 uchwały Nr IX / 114 / 07 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu płatności podatku dla inkasentów (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 207, poz. 5933), uchwala się, co następuje:

§ 1. Inkasentem podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych z terenu miasta Kozienice jest Pan Mirosław Bernaś zam. 26-900 Kozienice ul. Przyjaciół 4.

§ 2. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc uchwała Nr XXVII/450/2004 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 października 2004 r., zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mariusz Prawda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-10-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe