Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 196 poz. 5938

Uchwała nr IX/76/2011 Rady Gminy Michałowice

z dnia 8 września 2011r.

zmieniająca uchwałę nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2009 - 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust.l pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 200l r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2009-2013 z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

3. Wójt Gminy może dokonać obniżenia czynszu, w uzasadnionych przypadkach, na wniosek najemcy,;

2) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Rajski


Załącznik do Uchwały Nr IX/76/2011
Rady Gminy Michałowice
z dnia 8 września 2011 r.

Potrzeby w zakresie remontów i wydatków w latach 2009 – 2013
w zasobach mieszkaniowych Gminy Michałowice

l.p.

Lokalizacja Budynku

Nakłady finansowe w rozbiciu na lata: w tys. zł.

2009 r.

2010 r.

2011 r.

2012 r.

2013 r.

1.

Komorów ul. Mazurska 67

3,5

11,5

14,2

5,0

5,0

2.

Komorów Al. M. Dąbrowskiej 42

24,0

4,0

0,0

5,0

5,0

3.

Komorów Al. M. Dąbrowskiej 12/20

11,9

3,0

1,2

5,0

5,0

4.

Komorów Al. M. Dąbrowskiej 12/20 (lokal w szkole)

0,5

1,5

0,0

3,0

3,0

5.

Komorów ul. Kasztanowa 8 ul. Kasztanowa 10b

1,0

4,0

4,6

5,0

5,0

6.

Michałowice ul. Szkolna 15 (lokale w budynku szkoły)

10,0

4,0

4,0

6,0

6,0

7.

Nowa Wieś ul. Główna 96 (lokale w budynku szkoły)

1,0 3,03,0

4,0

0,0

5,0

5,0

8.

Pęcice ul. Zaułek 7 (lokal przy Domu Wiejskim)

0,4

9,0

11,5

5,0

5,0

9.

Pęcice ul. Zaułek 7A

0,7

1,0

13,5

5,0

5,0

10.

Opacz Kol. ul. Ryżowa 90

192,0

70,0

0,0

5,0

5,0

11.

Budynek komunalny z lokalami socjalnymi

0,0

50,0

100,0

100,0

100,0

12.

Ogółem:

245,0

162,0

149,0

149,0

149,0

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Rajski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-10-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe