Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 204 poz. 6119

Uchwała nr XIX/96/11 Rady Miasta i Gminy Łosice

z dnia 21 października 2011r.

w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Łosice

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust.1 pkt. 1 i ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn zm.) - Rada Miasta i Gminy Łosice uchwala, co następuje:

§ 1.

W §1 w pkt. IV pn. „ Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu” ust. 2 pkt.2 uchwały Nr XXIV/132/08 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Łosice (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 219, poz. 9403) po literze a) dodaje się lit. b) w brzmieniu „termomodernizacja”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Łosice


Zbigniew Jaszczuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe