Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 204 poz. 6122

Uchwała nr 213/2011 Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 28 października 2011r.

zmieniająca uchwałę Nr 279/2003 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24.11.2003r w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Radomia, zmienioną uchwałą Nr 637/2005 z dnia 30.05.2005r i uchwałą Nr 770/2006 z dnia 27.02.2006r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 279/2003 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24.11.2003r w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Radomia, zmienionej uchwałą Nr 637/2005 z dnia 30.05.2005r i uchwałą Nr 770/2006 z dnia 27.02.2006r. w § 4 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „3. Lokal mieszkalny na czas nieoznaczony może być wynajęty osobom, których średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających termin złożenia wniosku jest nie niższy niż 125% najniższej emerytury i nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym oraz nie niższy niż 100% najniższej emerytury i nie wyższy niż 150% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. 4. Lokal socjalny może być wynajęty osobom, których średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających termin złożenia wniosku nie przekracza 125% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym oraz 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.”

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu


Dariusz Wójcik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe