Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 204 poz. 6123

Uchwała nr 214/2011 Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 28 października 2011r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Radomiu Nr 152/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminów na terenie Gminy Miasta Radomia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4, ust 3 i 4 , art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 236), i art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Radomiu Nr 152/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminów na terenie Gminy Miasta Radomia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dodaje się punkt nr 11 w brzmieniu:

"11. przy ul. Grzecznarowskiego 29/31 (giełda samochodowa)."

2) w § 3 dodaje się wyrazy:

"a na targowisku, o którym mowa w §1 pkt 11 określa Regulamin targowiska, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu


Dariusz Wójcik

Załącznik do Uchwały Nr 214/2011
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 28 października 2011 r.
Zalacznik.doc

REGULAMIN TARGOWISKA - GIEŁDY SAMOCHODOWEJ ul. Grzecznarowskiego 29/31 w Radomiu

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe