Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 204 poz. 6128

Uchwała nr XIII/53/2011 Rady Gminy Tczów

z dnia 23 września 2011r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Tczów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr. 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Tczowie uchwala ,co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Tczów stanowiącym załącznik do uchwały Nr XL/148/2009 Rady Gminy w Tczowie z dnia 23.04.2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tczów (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 100 z dnia 28.06.2009 poz. 2837) wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik Nr 3 do Statutu Gminy Tczów otrzymuje brzmienie.

Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych:

1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczowie.

2.Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzezinkach Starych.

3.Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Janowie.

4.Publiczna Szkoła Podstawowa im.Królowej Św. Jadwigi w Rawicy.

5.Zespół Szkół w Tczowie w skład którego wchodzą:

a) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tczowie.

b)Publiczne Gimnazjum im.Jana Pawła II w Tczowie .

6.Gminna Biblioteka Publiczna w Tczowie.

7.Filia w Bartodziejach.

8.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Tczów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tczów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Woźniak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe