Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 213 poz. 6436

Uchwała nr XIII/70/11 Rady Gminy Pniewy

z dnia 14 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) ,art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613), art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969),art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), art. 4 ust.1 i art.13 pkt.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2011r.o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172) Rada Gminy Pniewy uchwala co następuje:

§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości -,, Dane o nieruchomościach” (ZN-1/A) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości -,,Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości”(ZN-1/B), stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny:

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;

3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny - ,,Dane o nieruchomościach rolnych” (ZR-1/A) stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały;

4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny – ,,Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym” (ZR-1/B) stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały;

§ 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny:

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1 ) stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały;

3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny - , ,Dane o nieruchomościach leśnych” (ZL-1/A) stanowiący załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały;

4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny - ,,Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym” (ZL-1/B) stanowiący załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały;

§ 4. Traci moc uchwała Nr V/25/11 Rady Gminy Pniewy z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zofia Rokosz

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/70/11
Rady Gminy Pniewy
z dnia 14 listopada 2011 r.
Zalacznik1.docx

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/70/11
Rady Gminy Pniewy
z dnia 14 listopada 2011 r.
Zalacznik2.docx

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/70/11
Rady Gminy Pniewy
z dnia 14 listopada 2011 r.
Zalacznik3.docx

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/70/11
Rady Gminy Pniewy
z dnia 14 listopada 2011 r.
Zalacznik4.docx

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/70/11
Rady Gminy Pniewy
z dnia 14 listopada 2011 r.
Zalacznik5.docx

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/70/11
Rady Gminy Pniewy
z dnia 14 listopada 2011 r.
Zalacznik6.docx

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/70/11
Rady Gminy Pniewy
z dnia 14 listopada 2011 r.
Zalacznik7.docx

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/70/11
Rady Gminy Pniewy
z dnia 14 listopada 2011 r.
Zalacznik8.docx

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/70/11
Rady Gminy Pniewy
z dnia 14 listopada 2011 r.
Zalacznik9.docx

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/70/11
Rady Gminy Pniewy
z dnia 14 listopada 2011 r.
Zalacznik10.docx

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIII/70/11
Rady Gminy Pniewy
z dnia 14 listopada 2011 r.
Zalacznik11.docx

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIII/70/11
Rady Gminy Pniewy
z dnia 14 listopada 2011 r.
Zalacznik12.docx

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe