Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 213 poz. 6438

Uchwała nr XV/102/2011 Rady Miasta Marki

z dnia 26 października 2011r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Marki w następujących wysokościach:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni ...0,80 zł

b) pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni ...4,15 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni ...0,37 zł

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej ...0,67 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej ...21,05 zł

c) o powierzchni powyżej 100 m2 zajętych na prowadzenie obiektów sportowych od 1 m2 powierzchni użytkowej …15,00 zł

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej ...9,82 zł

e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej ...4,27 zł

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej ...7,06 zł

3) od budowli - 2 % ich wartości

§ 2. Traci moc Uchwała nr XXXIIII/328/2009 Rady Miasta Marki z 28 października 2009 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Marki


Marcin Piotrowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe