| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/61/2011 Rady Gminy w Mokobodach

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990  r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2006  Nr 121 poz.844 z późn. zm.)oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia  19 października 2011 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek  kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2012 r. ( M.P. Nr 95,    poz. 961 z dnia 25 października 2011 r. ) Rada Gminy w Mokobodach uchwala co następuje :

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości w niżej wymienionych kwotach:

1.                             od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposóbzakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków-  0,75 zł. od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,65 zł. od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,40 zł. od 1 m2 powierzchni,

2. od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych –  0,55 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,00 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –  8,58 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 2 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –  6,40 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,

3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 -7. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle lub ich części zajęte pod potrzeby:

1) ujęć wody i stacji wodociągowych, sieci rozdzielczej zimnej wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków  na terenie Gminy Mokobody

2) bezpieczeństwa oraz  związanych z działalnością ochrony zdrowia

§ 3. Zwolnienia o których mowa w § 2 nie obejmują gruntów , budynków, budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 01 stycznia 2012 r .

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Ławecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »