| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/101/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok

Na podstawie: — art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm./ oraz: — art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) / tekst jednolity Dz. U. Nr 95 poz. 613 , z 2010 ze zm./ uchwala się co następuje :

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) Budynki mieszkalne związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

2) Budynki i grunty przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Mogielnicy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej niż 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mogielnicy


inż. Jarosław Zawalich

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy

związek pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »